Slovensky English

Architektonický ateliér spoločnosti  EURODESIGN vznikol v roku 2001 ako nástupca ateliéru EMÓCIA  Akademického architekta Dušana Voštenáka. V januári 2009 sa ateliér pretransformoval na samostatnú spoločnosť EURODESIGN – Ateliér s.r.o.

Predmet činnosti:  • Poradenstvo
  • Štúdie zastaviteľnosti územia
  • Vypracovanie investičného zámeru
  • Architektonické štúdie
  • Vizualizácie
  • Dokumentácie pre územné rozhodnutie
  • Projekty pre stavebné povolenie
  • Projekty pre realizáciu stavby
  • Autorský dozor
  • Inžinierska činnosť
  • Projekty interiéru
Prof1Prof2
XG Tech, s. r. o.