Slovensky English

Architektonický ateliér spoločnosti  EURODESIGN vznikol v roku 2001 ako nástupca ateliéru EMÓCIA  Akademického architekta Dušana Voštenáka. V januári 2009 sa ateliér pretransformoval na samostatnú spoločnosť EURODESIGN – Ateliér s.r.o.

Predmet činnosti: • Poradenstvo
 • Štúdie zastaviteľnosti územia
 • Vypracovanie investičného zámeru
 • Architektonické štúdie
 • Vizualizácie
 • Dokumentácie pre územné rozhodnutie
 • Projekty pre stavebné povolenie
 • Projekty pre realizáciu stavby
 • Autorský dozor
 • Inžinierska činnosť
 • Projekty interiéru
Prof1Prof2
XG Tech, s. r. o.